KIM JESTEŚMY?

Założycielem firmy jest Jacek Dziemidowicz. Już w czasie edukacji
w szkole średniej w centrum Białegostoku prowadził swoje studio
nagraniowe, które nazywało się „Proforma”. Po zdaniu matury, uczył się
zaocznie w Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. W momencie zdobycia
dyplomu na powyższej uczelni zamknął swoje studio i zaczął pracować
w profesjonalnym studiu nagrań „WeM Studio” przy realizacji nagrań.
Kolejnym krokiem było rozpoczęcie nauki na Akademii Dziennikarstwa
i Realizacji Dźwięku w Warszawie. Następnie rozpoczął pracę w ośrodku
TVP3 Białystok jako operator i realizator dźwięku.

Po roku pracy w telewizji zatrudnił się w Operze i Filharmonii Podlaskiej jako
realizator dźwięku live. Prowadzi Agencję Kreatywną Blaze Sound & Media,
oraz obejmuje stanowisko prezesa stowarzyszenia Magic Stage.