DEVELOPMENT – FILM PROCES #1

1.    Development (rozwój projektu)

Pierwszy etap w procesie tworzenia filmu stanowi development. Wówczas dokonywane są kierunkowe przemiany, na skutek których projekt realizacyjny przechodzi od formy prostej, do formy bardziej złożonej. Jest to okres poprzedzający preprodukcję, który uwzględnia: wstępną umowę producenta z reżyserem, umowę na przygotowanie produkcji, koszt prac, rozwój projektu (harmonogram prac, produkcja pilota), zarys scenariusza. Development może trwać od kilku godzin nawet do kilku lat, a działania podejmowane w ramach jego realizacji sprzyjają rozwojowi projektu – jakim jest film. Specyfika i czas trwania „burzy mózgów” zależy od wizji zleceniodawcy. Najważniejszy jest dla nas kontakt z klientem i właściwy brief, aby zrozumieć koncepcje i kreatywnie zrealizować pomysł, który następnie zostanie przeniesiony na scenariusz. Zamknięcie pierwszego etapu następuje w momencie:

    1. całkowitego poznania oczekiwań klienta, 
    2. wysłania i zaakceptowania naszej propozycji realizacji i wyceny produkcji 
    3. podpisania umowy określającej warunki wykonywania prac. 

Od tego momentu możemy przejść do etapu realizacji filmu.

Sprawdź nasze produkcje