PREPRODUCTION – FILM PROCESS #2

Preproduction (preprodukcja, okres przygotowawczy)

Preprodukcja to proces planowania i starannego przygotowania poszczególnych elementów potrzebnych do stworzenia filmu. Stanowi okres podczas, którego następuje doprecyzowanie projektu i planu każdego z etapów produkcji. Zapadają wówczas decyzje na temat podejmowanych czynności (przekształcanie materiału literackiego, jak scenopis, storyboard, teczki obiektów).

Pierwszy element stanowi scenariusz – a w nim charakterystyka postaci, treść dialogów, szkic fabuły, opis akcji i scenografii, ewentualne notatki, didaskalia, uwagi, na podstawie których budujemy komunikację werbalną i niewerbalną przekazu. Oczywiście wiele produkcji opiera się wyłącznie na zarysie fabularnym bez wynotowanych szczegółów, jednak na potrzeby klienta, jesteśmy w stanie je zapewnić. Na podstawie scenariusza opracowujemy scenopis, czyli techniczny plan realizacji filmu – on stanowi drugi punkt w okresie przygotowawczym.

W tym samym czasie zajmujemy się dokumentacja. Szukamy miejsca, które idealnie wkomponuje się w nasz pomysł. Po znalezieniu lokalizacji „zwiedzamy” ją, aby po dotarciu na plan móc sprawnie przeprowadzić nagrania. W razie potrzeby decydujemy się na organizację castingu, aby dobrać odpowiednich do koncepcji aktorów.

Preprodukcja filmowa uwzględnia wszystkie czynność, które poprzedzają okres zdjęciowy. Jest to istotny etap w przedsięwzięciu filmowym – nie bez powodu w branży filmowej zwykło się mówić, że „film jest już właściwie gotowy, trzeba go jeszcze tylko nakręcić”.

Sprawdź nasze produkcje