realizacja video

01

Development (rozwój projektu)

Odbywamy rozmowę z klientem, tak by poznać jego wizję i oczekiwania.
Przygotowujemy wstępny koszt prac, rozwój projektu, zarys scenariusza.

02

Preproduction (preprodukcja,
okres przygotowawczy)

Starannie planujemy i przygotowujemy wszystkie elementy potrzebne do powstania filmu: scenariusz, plan realizacji, obsada.

03

Production – principal photography (okres zdjęciowy)

Jest to najciekawszy etap tworzenia filmu, teledysku, spotu reklamowego czy klipu. Nagrywamy. Realizujemy wszystkie założenia powstałe w czasie preprodukcji.

04

Postproduction (postprodukcja,
finalne opracowanie filmu )

Formujemy materiał filmowy, dbamy o każdy jego szczegół i dodajemy „smaczku”. Wówczas nasi specjaliści dokonują obróbki: przycięć, ulepszeń, stosują efekty wizualne
i dźwiękowe. Finalne opracowanie filmu przekazujemy w formacie gotowym do emisji.